0 kommentarer / Skrevet av Stian Solem Johansen

Exercise Sets Reps
Rows 3 8-12
Close Grip Pulldowns 3 8-12
Iso Low Rows 3 8-12
Single Machine Pull Downs 3 12-15

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Alle kommentarer blir kontrollert før de blir publisert